Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
2684360300, 2684360200 Αχέροντος 29, Τ.Κ. 48062, Καναλλάκι Πρέβεζας

Υπηρεσίες Ενιαίας Πρόσβασης Χρηστών στο Δήμο

Tο υποσύστημα αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για την ταυτοποίηση των χρηστών των ψηφιακών εφαρμογών του Δήμου Πάργας.

Έχει ως κύριο στόχο τη διευκόλυνση και την απλοποίηση παροχής νέων υπηρεσιών σε πολίτες, αλλά και την ενιαία πρόσβαση των υπαλλήλων στις συνδεδεμένες εφαρμογές του Δήμου Πάργας.

Υπάρχει διαβαθμισμένη πιστοποίηση ανάλογα με την ενέργεια που επιθυμεί να πράξει ο πολίτης. Σε περίπτωση ενέργειας όπου απαιτείται η διασφάλιση της ταυτότητας του χρήστη με βάση το ΑΦΜ (π.χ. για την πληρωμή οφειλών) θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένη πιστοποίηση μέσω των στοιχείων taxisnet.

Επιπρόσθετα το υποσύστημα αυτό προσφέρει ασφαλή διασύνδεση και πρόσβαση σε τρίτες εφαρμογές.