Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
https://dimospargas.gr/

Σύστημα και Εφαρμογή (App) Αιτήματων πολιτών

Με αφορμή τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί κατά του κορωνοϊού, ο Δήμος μας παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες.