Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
2684360300, 2684360200 Αχέροντος 29, Τ.Κ. 48062, Καναλλάκι Πρέβεζας

Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων με ενσωματωμένες ψηφιακές υπογραφές

Δυνατότητα πρωτοκόλλησης και διακίνησης εγγράφων με ψηφιακές υπογραφές μέσω ειδικής εφαρμογής.