Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
https://dimospargas.gr/

Ηλεκτρονικές πληρωμές προς πολίτες/επιχειρήσεις

Το υποσύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών παρέχει τη δυνατότητα σε εγγεγραμμένους χρήστες να δουν, αλλά και να εξοφλήσουν βεβαιωμένες οφειλές μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών. Η σύνδεση του χρήστη πραγματοποιείται μέσω των κωδικών taxisnet για την ταυτοποίηση του ΑΦΜ και των οφειλών του, στο σύστημα οφειλών της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου Πάργας.  Σε κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται ο χρήστης ενημερώνεται μέσω email.