Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
https://dimospargas.gr/

Ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive

Κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης για διεκπεραίωση της υπόθεσής σας ή απλή διοικητική πληροφόρηση.