Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
https://dimospargas.gr/

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Οι παρακάτω καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα των δομών του Δήμου στην εξυπηρέτηση του πολίτη και την υποστήριξη της καθημερινότητάς του καθώς και της αίσθηση συμμετοχής του στα κοινά εν μέσω της παρούσας ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας της πανδημίας μέσω των νέων προσφερόμενων τεχνολογιών.

Εικόνα με ανθρώπους που ασχολούνται με τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Εικόνα με κύμα στο υπόβαθρο
Σύστημα και Εφαρμογή (App) Αιτήματων πολιτών Με αφορμή τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί κατά του κορωνοϊού, ο Δήμος μας παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες. Υπηρεσίες Ενιαίας Πρόσβασης Χρηστών στο Δήμο Tο υποσύστημα αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για την ταυτοποίηση των χρηστών των ψηφιακών εφαρμογών του Δήμου Πάργας. Έχει ως κύριο... Ηλεκτρονικές πληρωμές προς πολίτες/επιχειρήσεις Το υποσύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών παρέχει τη δυνατότητα σε εγγεγραμμένους χρήστες να δουν, αλλά και να εξοφλήσουν βεβαιωμένες οφειλές μέσω χρεωστικών... Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων με ενσωματωμένες ψηφιακές υπογραφές Δυνατότητα πρωτοκόλλησης και διακίνησης εγγράφων με ψηφιακές υπογραφές μέσω ειδικής εφαρμογής. Ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive Κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης για διεκπεραίωση της...